Àrees d'influènciaNota.- Para visualizar esta página en castellano debes entrar con el navegador Chrome y te la traducirá directamente al castellano. O también puedes utilizar nuestro traductor de google que está en la barra lateral de este Blog.ÀREES D'INFLUÈNCIA PUBLICADES PER LA CONSELLERIA:


MAPES EN GOOGLE MAPS:

IMPORTANT:
"Els carrers que limiten amb dues zones d'influència, els nombres parells puntuaran en la seua zona d'influència més pròxima i els senars en l'altra zona, actuant el centre del carrer com a frontera entre les àrees d'influència limítrofs.” 


CENTRES D'EDUCACIÓ ESPECIAL:


UNITATS ESPECÍFIQUES EN CENTRE ORDINARI: