Normativa i calendari


Calendari d'admissió


¡NORMATIVA per al curs 2020/2021! 

L'actual situació ocasionada pel virus Covid-19, ha obligat a les autoritats sanitàries a promoure mesures extraordinàries amb la finalitat d'evitar la seua propagació. En coherència amb elles, el Govern Valencià ha emés un Decret-Llei amb una sèrie de mesures que afecten al sistema educatiu, i que modifiquen alguns aspectes del procediment d'admissió per al curs escolar 2020/2021.
¡NOVETAT! del Decret- Llei 2/2020 EL PROCEDIMENT D'ADMISSIÓ SERÀ TELEMÀTIC
Per a explicar com dur-lo a terme la conselleria publica:
  • Noticia en la web de la Conselleria (enllaç):
  • "(...) la Conselleria habilitarà, en les dates previstes d'admissió, un espai web concret amb la informació sobre la matriculació i la tramitació electrònica del procediment d'admissió. Aquesta aplicació s'activarà el primer dia en què es puguen iniciar els procediments (...)
  • Cada família haurà d'entrar en aquest espai web i trobarà de forma visible cada pas per a realitzar el procediment. El primer pas serà generar la clau d'admissió per a fer el tràmit. Cal demanar una clau d'admissió per a cada fill o filla."


Normativa de Ed. Infantil, Ed. Primària, ESO i BatxilleratAdemés:Admissió de l'alumnat en FP (centres públics i privats concertats)


Per a cursar: FP bàsica, de Grau Mitjà, de Grau Superior, Programes Formatius de Qualificació Bàsica financiats amb fons públics; i cicles formatius d'FP Bàsica dirigits a beneficiaris del Pla d'Ocupació juvenil per al curs 2020/2021.