Fora de termini Infantil i Primària

 

FORA DE TERMINI INFANIL I PRIMÀRIA
tots els que necessiten lloc escolar han de dirigir-se a:

AJUNTAMENT DE VALÈNCIA
Oficina municipal d'escolarització
C/ Amadeu de Savoia, 11 Pati B, Planta baixa
46010 - València