Consultes als centres educatius


Si t'interessa fer una consulta a un centre educatiu utilitza aquest formularis, tria el centre més pròxim al teu domicili i descriu el motiu de la teua consulta al seu correu electrònic.
Consulta les àrees d'influència i mira en quin districte es troba el centre que siga del teu interés:
Nota.- aquest correu facilitat per aquest formulari, és l'oficial del centre que té publicat en la web de la guia de centres de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, que es pot consultar en aquest link: http://www.ceice.gva.es/es/web/centros-docentes/guia-de-centros-docentes